Hashtag. (2020). Revista Hashtag 2019B. #ashtag, (15), 1-98. https://doi.org/10.52143/2346139X.699